OM FÖRETAGET

Fullständigt företagsnamn: Arreglo Försäkring & Rådgivning AB.

Organisationsnummer: 559167-4683.

Vi är en ej anknuten försäkringsförmedlare av skadeförsäkringar till företag, föreningar och organisationer. Med "ej anknuten" menas alltså att vi för din räkning kan inhämta offerter från alla försäkringsbolag, inte bara ett. En sammanfattning av allt vi kan hjälpa dig med, enkel att dela med sig av ifall det är flera beslutsfattare, hittas genom att klicka här.

Arreglo är spanska och betyder ungefär jag fixar. Och det är precis vad jag (rättare sagt: vi) gör. Vi ser till att du får bästa möjliga försäkringsskydd till bästa möjliga pris, helt utan krångel för dig.

 

Företaget har sitt säte i Luleå, kunderna däremot finns utspridda över hela vårt avlånga land. Från Luleå i norr till Malmö i söder, med en viss koncentration i Stockholm med omnejd.

Tillstånd att utöva försäkringsförmedling utfärdas av Finansinspektionen. För att kontrollera tillståndet, besök www.fi.se. Verksamheten ska även vara, och är, registrerad hos Bolagsverket (www.bolagsverket.se).

Enligt Lag (2018:1219) om försäkringsdistribution måste försäkringsförmedlare ha en ansvarsförsäkring. Vår försäkringsgivare är Accelerant Insurance Limited via Nordeuropa Försäkring.

Bolaget har inga kvalificerade aktieinnehav hos något försäkringsbolag.

Vi har en klagomålsansvarig (Fredrik Nilsson, 072-853 06 37). Eventuella klagomål som uppstår i samband med försäkringsförmedling ska framföras skriftligen till klagomalsansvarig@tydliga.se.

bonsai-plant-bäumchen.jpeg
arreglo-tillhor-tydliga.png