top of page
Arreglo Försäkring & Rådgivning AB

Om företaget

Vi förmedlar sak-/skadeförsäkringar till företag, föreningar och organisationer och som försäkringsförmedlare är vi inte bundna till ett enskilt försäkringsbolag. För din räkning kan vi alltså inhämta offerter från alla försäkringsbolag, inte bara ett. En sammanfattning av allt vi kan hjälpa dig med, enkel att dela med sig av ifall det är flera beslutsfattare, hittas genom att klicka här.

Arreglo Försäkring & Rådgivning AB

Helt utan krångel

Arreglo är spanska och betyder ungefär jag fixar. Och det är precis vad jag (rättare sagt: vi) gör. Vi ser till att du får bästa möjliga försäkringsskydd till bästa möjliga pris, helt utan krångel för dig.

Företaget har sitt säte i Luleå, kunderna däremot finns utspridda över hela vårt avlånga land. Från Luleå i norr till Malmö i söder, med en viss koncentration i Stockholm med omnejd.

Vårt ansvar

Tillstånd att utöva försäkringsförmedling utfärdas av Finansinspektionen. För att kontrollera tillståndet, besök www.fi.se. Verksamheten ska även vara, och är, registrerad hos Bolagsverket (www.bolagsverket.se).

Enligt Lag (2018:1219) om försäkringsdistribution måste försäkringsförmedlare ha en ansvarsförsäkring. Vår försäkringsgivare är Gjensidige Forsikring ASA, svensk filial, via Nordeuropa Försäkring.

Bolaget har inga kvalificerade aktieinnehav hos något försäkringsbolag.

Vi har en klagomålsansvarig (Fredrik Nilsson, 072-853 06 37). Eventuella klagomål som uppstår i samband med försäkringsförmedling ska framföras skriftligen till klagomalsansvarig@tydliga.se.

Arreglo Försäkring & Rådgivning AB | Tydliga

Vill du veta mer?

Tid är pengar. Vi sparar dig både tid och pengar och, viktigast av allt, säkerställer att du har rätt försäkringsskydd. Klicka här nedanför för att hitta alla sätt att kontakta oss på.

bottom of page