top of page
Arreglo Försäkring & Rådgivning AB

Integritetspolicy

Vi vill skydda din personliga integritet och försöker alltid skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information vi samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på www.arreglo.se (inkl. tillhörande undersidor), framöver också kallat "Webbplatsen", i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.


Hantering av kund- och partnerinformation


Du kan besöka Webbplatsen utan att uppge någon personlig information. Vi noterar bara data som ej är personligt relaterad såsom IP-adress, refererande sida etc. i statistiksyfte. Denna information används endast för att förbättra vårt utbud och vi kan inte koppla denna information direkt till dig. Personliga data lagras endast efter det att du frivilligt lämnat dina uppgifter.


Genom din registrering och/eller beställning samtycker du till att Arreglo Försäkring & Rådgivning AB, med organisationsnummer 559167-4683, lagrar och använder uppgifter om dina uppdragsorder samt de kontaktuppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras internt och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt bättre kunna tillfredsställa dina behov som kund och ge dig bättre service. Uppgifterna lagras och används även i informations- och marknadsföringssyfte. Du har möjlighet att när som helst kontakta oss för att se de personuppgifter vi register för om dig. Informationen lagras bara så länge den måste enligt gällande lagar, om inte du godkänt fortsatt användning av informationen.


Vidarebefordran av personlig information


Relevant personlig information kan lämnas vidare till transportföretag eller liknande om detta är nödvändigt för leverans av varor eller brev/post. För hantering av betalningar lämnas relevant personlig information vidare till våra samarbetspartners som hanterar inkommande och utgående fakturor. All överföring av personlig information sker via säkra dataförbindelser. Information lämnas aldrig ut till tredje part i marknadsföringssyfte.


Datasäkerhet


Vi skyddar Webbplatsen/vår webbsida och andra system med hjälp av tekniska och organisatoriska arrangemang mot förlust, skada, åtkomst, ändringar eller spridning av din data av ej auktoriserade personer.


Cookies


Vi använder oss av egna samt även tredjepartscookies för statistiska ändamål på Webbplatsen. Användningen av “cookies” är ett allmänt etablerat sätt att förbättra användarvänligheten på internet.
 

Du har full rätt att, utan kostnad, få all information om den personliga data vi lagrar som berör dig. Du har också rätt att begära ändringar i, blockera eller stryka denna data.


Kontakt


Om du har frågor kring inhämtandet, hanteringen eller användningen av din personliga information eller om du vill veta mer om, göra ändringar i, blockera eller stryka personlig information kan du kontakta info@arreglo.se eller tel. 0920-18181.


Arreglo Försäkring & Rådgivning AB (org. nr. 559167-4683), Kungsgatan 25D, 972 31 Luleå, info@arreglo.se eller tel. 0920-18181, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi har en utvald dataansvarig.

bottom of page